NASZE USŁUGI

 

Firma Cluster Managment Sp. z o.o. jest młodą firmą z bogatym doświadczeniem. Na swoim koncie ma wiele spotkań biznesowych, w postaci konferencji, szkoleń, balów czy innych wydarzeń, będących okazją do poszerzenia swojej sieci kontaktów biznesowych.

Nasze usługi to: 

 • • tworzenie i zarządzanie inicjatywami klastrowymi w pierwszej fazie rozwoju 
 • • budowanie relacji biznesowych 
 • • budowanie wizerunku
 • • organizacja spotkań 
 • • organizacja sieci współpracy, kooperacji, partnerstw 
 • • pozyskiwanie wsparcia finansowego do realizacji wspólnych przedsięwzięć 
 • • zarządzanie obiegiem informacji
 • • prowadzenie biura sieci współpracy 
 • • prowadzenie projektów realizowanych w partnerstwach 
 • • wprowadzanie produktów kooperacji na rynek 
 • • zabezpieczanie i dostarczanie towarów 
 • • szkolenia biznesowe i konferencje naukowe 
 • • opracowanie strategii rozwoju oraz studium celowości

Usługi wyceniane są indywidualnie, ich cena zależy najczęściej od wielkości klastra czy innej sieci współpracy. Organizacja spotkania wprowadzającego kosztuje 5 000 zł netto (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).

Informujemy, że NIE POBIERAMY SKŁADEK za uczestnictwo w żadnym z klastrów.