• Razem możemy zdziałać więcej!

    Cluster Management

ZARZĄDZANIE KLASTRAMI

Cluster Management jest spółką zajmującą się współpracą przedsiębiorców, tworzeniem sieci partnerstw i zarządzaniem projektami. Dzięki doświadczeniu w budowaniu klastrów i ich rozwoju, firma jest doskonałym narzędziem do outsourcingu usług w zakresie zarządzania różnymi sieciami współpracy. Od marca 2015 r spółka jest koordynatorem Klastra Internetu Przedmiotów - „Cluster IoT", członka Forum Klastrów Małopolski. Dzięki szeroko zakrojonym kontaktom z kilkudziesięcioma klastrami w całej Polsce, możemy skutecznie budować partnerstwa do różnorodnych tematycznie projektów, od miękkich, poprzez naukowo-badawcze, aż do twardych, inwestycyjnych.

SIECI WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ

Mając na celu integrowanie sektora biznesowego z sektorem publicznym i organizacji pozarządowych, Cluster Management chce tworzyć jak najszersze sieci współpracy między tymi płaszczyznami gospodarki. Stawia przy tym na rozwój, tworzenie możliwości dla innowacyjnych pomysłów i pobudzanie potencjału małych i średnich firm, wykorzystując przy tym kontakty z różnych dziedzin biznesowych.

WYDARZENIA KULTURALNO-BIZNESOWE

Misją Cluster Management jest tworzenie okazji do współpracy pomiędzy biznesem, nauką i samorządami. Najlepszym sposobem do integracji tych środowisk jest tworzenie wydarzeń kulturalno-biznesowych. Konferencje, szkolenia oraz imprezy integracyjne będą dobrą okazją do przekazania swoich doświadczeń, wyjaśnienia niejasności i zdobycia wiedzy z każdej dziedziny.